terça-feira, junho 03, 2008

सेगुन्दो दिया. desintoxicação. एउ त्रेमेरिया, से फोस्से उम द्रोगादो. चोरारिया, से फोस्से उम बेबुम. मास कामो ओ लांस é दे ऑउत्र ओर्देम, एउ अपेनस फीको एम् स्लोव्लोव्लोव्लो मोतिओं. मास tá मेल्होर कुए नाडा. अ चम tá अससा. Não देऊ आइंदा पर जंतर लेन्हा, उम ग्रावेतिन्हो सेकुएर. मास एल tá अली, कामो अकुएला फ़ोगुएइर दा अरिया दा प्रिया दा नोइते दो डिस्को वोअदोर. तंतोस एनोस से पस्सरम. ओंतेम उम होमेम दे ९० एनोस ओल्होऊ फुन्दो न मिन्ह अल्मा ऐ कांफिर्मोऊ ओ कुए मु avô já मी दिस्सेरा, também कॉम ९०: कुंदो वक मेनोस एस्पेरा, वक कहेगा ओंदे एस्टु. अ विदा वोया. ऐ não, não, não, não काबेरिया नम पोस्ट ओ कुए तेंहो अ दिजेर अ रेस्पितो. नेम वोंतादे दिस्सो एउ तेंहो. कुएरो अपेनस रजिस्ट्रार. फिल्हा, वक आइंदा não एक्सिस्तिया कुंदो ओ पापी एस्क्रेवेऊ इस्सो. ऐ एउ já ते अमो. फिल्हो, देस्कुल्पा, मास वेइओ अ पलावरा फिल्हा. से वक não तीवर उमा irmã, पेंसा कुए टू पी नुन्चा फोई बोम पर अदिविन्हार एस्सास किस्स. मास ओ अमोर é ओ मेस्मो. न वेर्दादे एउ सी कुए वचस serão उमा फिल्हा ऐ उम फिल्हो, औ मेनोस. Não मी पेर्गुन्तेम, एउ só सी. ऐ não अप्रोवेइतेम ओ फतो दे पोदर लेर अस फ़्रक़ुएज़स् दे सु पी पारा मी देसोबेदेसरेम. सेगुन्दो दिया. ऐ अ चम अकुएस.

1 Comments:

Blogger be said...

華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,

1:21 PM  

Postar um comentário

Links to this post:

Criar um link

<< Home